Energo

1. Korisnici kredita

 

Poduzetnici klijenti Banke koji su registrirani kao:

- trgovačko društvo,

- obrt,

- jedinica lokalne uprave i samouprave

2. Namjena kredita

 

Investicije za uštedu energije i zaštitu okoliša:

- investicije u tehnologije obnovljivih izvora energije (kupnja i inastalacija opreme, sustava i procesa koji iskorištavaju obnovljive izvore energije za generiranje električne energije i/ili topline i/ili hlađenja i/ili bilo kojega drugog oblika energija koja zamjenjuju fosilna goriva),

- financiranje sustava za filtriranje, pročiščivanje i reciklažu vode,

- financiranje plinifikacije – kupnje i ugradnje opreme te izvođenje radova na priključivanju na plinsku mrežu i plinskim instalacijama,

- financiranje kupnje ili izgradnje niskoenergetske poslovne nekretnine energetskog razreda A+, A ili B,

- poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne nekretnine (ulaganje u opremu, sustave i procese koji će omogućiti poboljšanje energetske učinkovitosti i/ili smanjenje CO2)

3. Kreditni uvjeti

Kamatna stopa:

ovisno o bonitetu klijenta

Valuta kredita:

s valutnom kluzulom u EUR

Rok otplate:

- do 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti do 7 godina s mogućnošću uključenja počeka do 1 godine

- preko 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti do 10 godina s mogućnošću uključenja počeka do 1 godine

Naknada:

1% jednokratno

Način korištenja kredita:

Jednokratno ili sukcesivno isplatom na račun dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita.

Status poduzetnika:

deponent Banke