Gubitak kartice

U slučaju da dođe do gubitka ili krađe kartice, ODMAH po saznanju obavijestite Banku (052/702-352) ili autorizacijski centar MBU d.o.o. Zagreb (072/600-699) koji Vam je na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini.