Krediti

NRS - nacionalna referentna stopa

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja bankarskog sektora (NRS)

6-mjesečni NRS1 za EUR : 0,85%

6-mjesečni NRS1 za HRK : 0,71%

Navedene stope NRS-a primjenjuju se po kreditima potrošačima u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018.


U prilogu se nalazi kreditni zahtjev za građane s pripadajućim obaveznim prilozima, u PDF obliku.