Krediti iznajmljivačima bez valutne klauzule

Namjena kredita:

-       kupnja, izgradnja, dogradnja, nadogradnja ili adaptacija turističkih smještajnih kapaciteta i njihovo uređenje i opremanje, kupnja zemljišta u svrhu izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta za djelatnost iznajmljivanja te izgradnja bazena

-       uređenje okoliša te kupnja opreme, namještaja i sl. u svrhu uređenja turističkih smještajnih kapaciteta

Korisnici kredita:

registrirani iznajmljivači

Iznos kredita:

najmanje Kn 15.000,00

Valutna klauzula:

bez valutne klauzule

Rok otplate:

do 5 godina

Nominalna kamatna stopa:

6,00% godišnje, fiksna. Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.   Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 6,16%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

a)     mjesečni anuiteti

b)    rate koje dospijevaju na naplatu jednom godišnje, 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

c)     rate koje dospijevaju na naplatu 31.07. i 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

d)    rate koje dospijevaju na naplatu 30.06, 31.07, 31.08. i 30.09. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

Način isplate:

odjednom ili sukcesivno na temelju dokumentacije (plaćanjem računa) uz mogućnost gotovinske isplate do 70% iznosa kredita

 

Osnovna dokumentacija: 

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP obrazac, odrezak od mirovine, privremeno porezno rješenje i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
 • Rješenje o kategorizaciji objekta
 • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.