Krediti za kupnju nekretnina u postupku prisilne naplate

Namjena kredita:

kupnja nekretnina koje se prodaju u postupku prisilne naplate potraživanja banke ili koje je banka preuzela u vlasništvo u takvom postupku

Valuta kredita:

Iznos kredita vezan je uz tečaj EUR-a.

Rok otplate:

do 15 godina

Kamatna stopa:

Kamatna stopa je promjenjiva i utvrđuje se u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za 3,00 p.p. do 5,50 p.p, što ovisi o bonitetu pojedinog klijenta. U prve tri godine otplate (uključujući i eventualno razdoblje počeka) kamatna stopa iznosi 3,00% godišnje, fiksno.

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Mogućnost počeka:

1 godina