Mikro

1. Korisnici kredita

 

Mikro, mali i srednji poduzetnici i obrtnici do 10 zaposlenih

2. Namjena kredita

 

Za kupnju opreme i manja investicijska ulaganja

3. Kreditni uvjeti

Kamatna stopa:

ovisno o bonitetu klijenta

Valuta kredita:

s valutnom kluzulom u EUR

Iznos kredita:

do 25.000,00 EUR

Rok otplate:

do 6 godina uključujući i eventualno razdoblje počeka

Poček:

do 12 mjeseci

Rok korištenja:

do 6 mjeseci

Naknada:

1% jednokratno

Način korištenja kredita:

Jednokratno ili sukcesivno isplatom na račun dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita.

Status poduzetnika:

 

deponent Banke