Mirovinski fondovi

U širokoj paleti svojih proizvoda i usluga Istarska kreditna banka Umag d.d. nudi svojim klijentima i mogućnost učlanjenja u dobrovoljne mirovinske fondove sa željom da se potiće potreba preuzimanja odgovornosti za vlastitom financijskom budućnosti kod svakog pojedinca.