Naknade

U prilogu je link za Izvod iz odluke o tarifi naknada za korištenje bankarskih usluga - kartično poslovanje, sa primjenom od 15.10.2016.g.