Namjenski krediti

Namjenski krediti služe za kupnju bijele tehnike, pokućstva i opreme za dom, audio i video opreme, opreme za klimatizaciju i grijanje, informatičke opreme, alata, građevinskog materijala, kao i za kupnju vozila i plovila. Posebni namjenski krediti u suradnji s Plinarom d.o.o. Pula služe za plaćanje priključka na plinsku mrežu i izvođenje radova na plinskim instalacijama