Novosti u području sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u 2017.

Hrvatski Sabor donio je dana 27.10.2017. novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s obvezom primjene od 01.01.2018. (objavljen u Narodnim novinama br. 108/2017)

Najvažnije novosti koje se odnose na kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:

  • Izrada analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma na razini cjelokupnog poslovanja ovlaštenog mjenjača – samoprocjena (članak 12.)
  • Procjena rizika povezanog sa provođenjem povremene transakcije (jednokratne ili povezane) u vrijednosti od 105.000,00 kuna i većoj (članak 14.)
  • Utvrđivanje i provjera identiteta stranke prilikom obavljanja mjenjačkih transakcija (otkupa/prodaje) u vrijednosti od 15.000,00 kn i većoj (članak 16.)
  • Utvrđivanje izvora sredstava prilikom mjenjačkih transakcija u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (članak 20.)
  • Obveza utvrđivanja i čuvanja podataka o stvarnom vlasniku ovlaštenog mjenjača te prijava istih podataka u Registar stvarnih vlasnika (članak 33.)
  • Utvrđivanje i provedba mjera dubinske analize za kategoriju politički izložene osobe prošireno je i na: - stranke koje su domaće osobe, - dužnosnike lokalne samouprave (članak 46.)
  • Provođenje politika i postupaka grupe u svojim podružnicama i društvima kćerima koje imaju sjedište u državi članici ili trećoj državi (članak 62. i 64.)

Uskoro više informacija na:

www.mfin.hr/hr/financijski-inspektorat-zakoni-i-smjernice

MINISTARSTVO FINANCIJA

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

10000 ZAGREB

Ulica grada Vukovara 72

e-mail: info.fi@mfin.hr

Primjena Zakona od 01. siječnja 2018.