Osiguranje depozita

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava depozite temeljem Zakona o osiguranju depozita.
Više o osiguranju štednih uloga pogledajte u PDF dokumentu u prilogu.