Otvaranje poslovnih računa

Poslovni račun može otvoriti fizička osoba koja obavlja djelatnost sukladno propisima (obrtnik ili slobodno zanimanje) sklapanjem Ugovora o otvaranju i vođenju poslovnog računa s Bankom. Uz Zahtjev za otvaranje poslovnog računa potrebno je priložiti: 

I.  RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE 

1.      rješenje o upisu u nadležni registar 
2.      akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar i nije osnovan temeljem zakona 
3.      izvod iz zakona, ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona 
4.      obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku, odnosno nadležnog tijela o dodjeljenom matičnom broju i OIB-u 
5.      prijava potpisa i prijava pečata 
6.      fotokopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno putovnica za stranca 
  
II.  RAČUN ORGANIZACIJSKOG DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA 

1.      rješenje o upisu u nadležni registar nadležnog dijela poslovnog subjekta 
2.      akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati račun, 
3.      prijava potpisa i prijava pečata 
  
III.  RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE 

1.      za sredstva izuzeta od prisilne naplate – Izvod iz zakona kojim se sredstva izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje 
2.      za vlastite potrebe - obrazloženi zahtjev za otvaranje računa za posebne namjene u skladu s potrebama 
3.      prijava potpisa i prijava pečata 
  
IV.  RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE IZUZET OD OVRHE 

1.      za sredstva izuzeta od ovrhe – Izvod iz zakona kojim se sredstva izuzimaju od   izvršenja osnova za  plaćanje 
2.      prijava potpisa i prijava pečata 

Za detaljne informacije možete se obratiti najbližoj poslovnici Banke.