Poslovanje s inozemstvom

Dugogodišnje iskustvo, profesionalna usluga i proširena korespondentna  mreža putem swifta, omogućavaju Banci  brzo i kvalitetno vršenje svih usluga platnog prometa s inozemstvom: 

- naplata iz inozemstva (priljevi)
- plaćanja u inozemstvo (doznake)
- dokumentarnih poslova  (nostro i loro dokumentarni akreditivi, naplate robnih dokumenata, naplate čekova, mjenica i drugih financijskih dokumenata)

NAPLATE IZ INOZEMSTVA

Po primitku swift obavijesti iz inozemstva, Banka promptno izvještava klijenta o prispjelom priljevu putem faxa. Klijent može raspolagati sredstvima u stranoj valuti s transakcijskog računa za plaćanja u inozemstvo, za podizanje efektive po osnovu deviznih dnevnica ili se na zahtjev klijenta mogu konvertirati u kune.
Zahtjeve za otkup deviza Banka izvršava sukladno Terminskom planu Banke. 

Za točno usmjeravanje priljeva iz inozemstva, uputite poslovne partnere iz inozemstva da kod uplata u Vašu korist uvijek navedu slijedeće podatke:  

                           Korisnik naplate: Vaš puni naziv, adresa i mjesto 
                           Vaš IBAN Broj: HRXX 2380 006X XXXX XXXX X
                           Banka korisnika: Istarska kreditna banka Umag d.d.
                           Switf code Banke: ISKBHR2X
                           
PLAĆANJE U INOZEMSTVO

U Odjelu platnog prometa zaprimaju se nalozi za plaćanje u inozemstvo od poslovnih subjekata koji su dostavljeni u: 
  
elektroničkom obliku koristeći servis iKBnet Internet bankarstvo za poslovne subjekte, ako je poslovni subjekt ugovorio takvu uslugu s Bankom. Poslovni subjekt može zadati nalog za plaćanje i u 
papirnom obliku koji može biti dostavljen direktno u Odjelu platnog prometa. 
Ili posredno putem Poslovnih centara.
Sve ispravno zaprimljene naloge za plaćanje Banka obrađuje sukladno Terminskom planu Banke, osim ako nalogodavac ne odredi kasniju valutu izvršenja plaćanja u inozemstvo.

Klijent - nalogodavac promptno dobiva swift - potvrdu o izvršenom plaćanju.

DOKUMENTARNI POSLOVI

Dokumentarni akreditiv (L/C - Letter of credit) je jedan od najsigurnijih instrumenata koji se upotrebljava u platnom prometu s inozemstvom jer štiti i kupca i prodavatelja. Posebno se preporučuje kod sklapanja uvoznih i izvoznih poslova s novim partnerima da bi se osigurala s jedne strane isporuka, a s druge strane naplata isporučene robe.

U ostale dokumentarne poslove spadaju poslovi naplate (inkasa):
- robnih dokumenata,
- čekova, mjenica i drugih financijskih dokumenata.