Poslovni centri - lokacije

POSLOVNICE

ADRESA

TELEFON

FAX

POSLOVNI CENTAR UMAG – BUJE – NOVIGRAD

Podružnica UMAG - sjedište

Ernesta Miloša 1

052 702 300

052 702 388

Poslovnica UMAG-UTC

Robna kuća UTC

1. svibnja bb

052 741 082

052 741 082

Poslovnica SAVUDRIJA

Bašanija bb

052 759 547

052 759 291

Poslovnica BRTONIGLA

Trg. Sv. Zenone 4

052 774 430

052 774 430

Poslovnica BUJE

Trg J.B.Tita 1

052 772 271

052 772 431

Poslovnica NOVIGRAD

Murvi 15

052 757 414

052 757 145

POSLOVNI CENTAR POREČ – PAZIN

Podružnica POREČ

Partizansko šetalište 5a

052 429 050

052 451 453

Poslovnica POREČ

Aldo Negri 2

052 427 383

052 431 832

Poslovnica POREČ (TRŽNICA)

Partizansko šetalište 4

052 453 259

052 635 548 

Poslovnica VRSAR

Obala J.B.Tita 27

052 441 130

052 442 074

Poslovnica VIŠNJAN

Istarska 1

052 449 420

052 449 369

Poslovnica TAR

Borgo bb

052 443 757

052 443 767

Poslovnica PAZIN

Trg slobode 2

052 624 557

052 621 160

Poslovnica ŽMINJ

Pazinska 2h

052 846 270

052 846 490

Poslovnica MOTOVUN

Kanal 5

052 681 571

052 681 572

POSLOVNI CENTAR PULA – ROVINJ – LABIN

Podružnica PULA

Jurja Žakna 4b

052 222 330

052 215 973

Poslovnica Robna kuća Pula

Dalmatinova 3

052 215 977

052 215 750

Poslovnica PULA-VERUDA

Tomassinijeva 32

052 392 193

052 392 195

Poslovnica ROVINJ

Stjepana Radića 9

052 845 070

052 845 079

Poslovnica LABIN

Zelenice 10

052 881 051

052 881 053

POSLOVNI CENTAR RIJEKA – BUZET

Podružnica RIJEKA

Janeza Trdine 6  

051 213 360

051 212 253

Poslovnica OPATIJA

Maršala Tita 140/3

051 688 444

051 688 445 

Poslovnica VIŠKOVO

Viškovo 2

051 504 320

051 504 325

Poslovnica BUZET

Trg Fontana 2  

052 663 417

052 663 393

POSLOVNI CENTAR ZAGREB

Poslovnica ZAGREB

Radnička cesta 34

01 60 40 589

01 60 40 615