Sefovi


Istarska kreditna banka iznajmljuje sefove za čuvanje dragocjenosti, vrijednosnih papira ili dokumenata.

Sefovi se iznajmljuju u poslovnicama:

    - Umag, Ernesta Miloša 1
    - Novigrad, Murvi 15
    - Poreč, Partizansko šetalište 5a
    - Poreč, Aldo Negri 2
    - Pazin, Trg slobode 2
    - Pula, Dalmatinova 3
    - Rovinj, S. Radića 9
    - Labin, Zelenice 10
    - Zagreb, Radnička cesta 34

Pristup sefu moguć je tijekom radnog vremena poslovnice uz ovlaštenu osobu Banke.

Naknade za korištenje sefa:

Veličina sefa

                      Razdoblje korištenja sefa

 

1 mjesec

6 mjeseci

12 mjeseci

Do 7.560 cm3

50,00 kn

175,00 kn

312,50 kn

Do 10.530 cm3

75,00 kn

212,50 kn

375,00 kn

Do 15.120 cm3

87,50 kn

312,50 kn

562,50 kn

Do 37.000 cm3

112,50 kn

400,00 kn

750,00 kn

Banka iznajmljuje i pretince za pohranu štednih knjižica i drugih dokumenata.

Pretinci se iznajmljuju u poslovnicama:

    - Umag, E. Miloša 1
    - Buje, Trg J.B. Tita 1
    - Novigrad, Murvi 15
    - Savudrija, Bašanija bb
    - Brtonigla, Trg sv.Zenone 4
    - Poreč, Partizansko šetalište 5a
    - Pazin, Trg slobode 2
    - Buzet, Trg Fontana 2
    - Rovinj, S. Radića 9
    - Labin, Zelenice 10
    - Opatija, M. Tita 140/3
    - Viškovo, Viškovo 2
    - Rijeka, Jadranski trg 2c