Štednja po viđenju

Novčani polog po viđenju je novčani polog u domaćoj ili stranim valutama koje su objavljene na tečajnoj listi Banke, a evidentira se u štednoj knjižici.

Novčani polog po viđenju otvara se na temelju popunjenog Zahtjeva za otvaranje računa u bilo kojoj poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta (putovnica, osobna iskaznica) i potvrde o OIB-u (osobni identifikacijski broj, potvrdu izdaje Porezna uprava).

Kamatna stopa na kunsku i deviznu štednju po viđenju obračunava se prema Listi kamatnih stopa.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici Banke.