Tarifa naknada

Jednokratna upisnina za osnovnog korisnika: 100,00 kn
Jednokratna upisnina za dodatnog korisnika: 75,00 kn
Godišnja članarina za osnovnog korisnika: 150,00 kn
Godišnja članarina za dodatnog korisnika: 90,00 kn
Naknade za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS terminalima: 
- 2,50 %, min. 20,00 kn na terminalima IKB-a 
- 3,00 %, min. 30,00 kn na terminalima u zemlji 
- 3,50 %, min. 35,00 kn na terminalima u inozemstvu 
- 4,00 %, min. 35,00 kn na terminalima izvan Europe
Izrada kartice na zahtjev klijenta: 50,00 kn
Izrada PIN-a na zahtjev klijenta: 20,00 kn
Troškovi neopravdanih reklamacija: stvrni troškovi + PDV, min. 150,00 kn
Objava kartice na stop listu: stvarni troškovi + PDV
Hitna promjena limita i/ili raspol. iznosa: 50,00 kn
Reguliranje statusa kartice: 20,00 kn
Naknada za blokiranje kartice: 20,00 kn
Naknada za ponovno aktiviranje kartice: 30,00 kn
Obrada zahtjeva za promjenu kreditnog limita: 50,00 kn
Naknada za promjene podataka računa: 20,00 kn
Ponovno štamp. mjesečne Obavijesti o učinjenim troškovima: 20,00 kn
Izlistavanje prometa kartice ili računa: 10,00 kn po stranici

Upisnina i članarina naplaćuju se prilikom izdavanja kreditne kartice. Članarina za naredne godine naplaćuje se u mjesecu u kojem je prvi put naplaćena. 
Izrada kartice nakon isteka roka važenja ne naplaćuje se. Naplaćuje se samo izrada nove kartice na zahtjev klijenta prije isteka roka.