Temeljem oročenog depozita

Iznos kredita:

od EUR 1.500,00 do EUR 50.000,00 u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Istarske kreditne banke Umag d.d. na dan zaključenja ugovora o kreditu

Rok otplate:

do 10 godina

Nominalna kamatna stopa:

2,00 – 4,00%, fiksna, ovisno o roku otplate i statusu klijenta

Efektivna kamatna stopa:

od 2,61%

Visina depozita:

100% iznosa kredita

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Osiguranje kredita:

zalog depozita