U suradnji s hbor-om

- Program kreditiranja gospodarstva (link)
- Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (link)
- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja (link)
- Program kreditiranja turističkog sektora (link)
- Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova (link)
- Program kreditiranja komunalne infrastrukture (link)
- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi (link)
- Program kreditiranja poduzetnika početnika (link)
- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva (link)
- Program kreditiranja pripreme turističke sezone (link)
- Kreditiranje trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja (link) 
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103. te ostalih kandidata za projekte u poljoprivredi i ribarstvu koji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova (link)
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301. (link)
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302. (link)
- Program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje (obrtna sredstva za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju) (link)
- Program kreditiranja nove proizvodnje (link)
- Program kreditiranja brodarstva (link)
- Program kreditiranja ženskog poduzetništva (link)
- Program kreditiranja poduzetništva mladih (link)
- Program kreditiranja energetske obnove zgrada (link)
- Program kreditiranja proizvodnje (link)
- Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora (link)
- Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice (link)

Informacije na telefon:

052/702 360, 702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr